Valstybės institucijoms nerūpi nelegalūs automobilių ardytojai Tauragėje?

0
79
autodalys

autodalysNelegalių automobilių ardytojų veikla labiau rūpižinoma, norint ardyti senus automobilius, reikalingi įvairūs leidimai bei specialios pažymos, kurios leidžia užtikrinti tai, kad į aplinką nepateks nevertingos automobilių dalys, nebus išpilamos rūgštys, alyvos ar kiti pavojingi skysčiai ir pan. Neteisėtai veikiantys automobilių ardytojai, siekdami didesnių pelnų, susidariusias plastiko, gumos atliekas neretai degina arba jomis teršia aplinką ar išmeta jas į buitinių atliekų sąvartynus.

„Susidariusią situaciją galime vertinti dvejopai – viena vertus, džiugina didėjantis visuomenės sąmoningumas ir teisinis raštingumas, kita vertus, apmaudu, kad gyventojai nesuranda pagalbos institucijose, kurios privalo užtikrinti aplinkos apsaugą nuo teršimo senų automobilių detalėmis“, – sako Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos vadovas Vladimir Jankoit.

Siekdami užtikrinti kuo efektyvesnę veiklą, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija ir toliau ragina informuoti juos apie nelegalius transporto priemonių ardytojus. Asociacijos svetainėje tam yra skiltis http://autotvarkymas.lt/pranesimas-del-nelegaliu-transporto-priemoniu-ardytoju/. Čia apie nelegalius ardytojus galima informuoti ir anonimiškai. Asociacijos specialistai, gavę signalus, juos perduos reikalingoms valstybės institucijoms ir kontroliuos, ar šios atlieka savo pareigas.

?Visi seni automobiliai turi būti tinkamai surenkami ir išardomi, dalys naudojamos pakartotinai arba perdirbamos, tad jei dabartinė situacija nepasikeis, Lietuva gali tapti senų automobilių sąvartynu, “ – sako Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorius Alfredas Skinulis.

Nelegalūs, teisės aktų reikalavimų nesilaikantys automobilių ardytojai po automobilio išardymo likusias nevertingas atliekas dažniausiai išmeta – tokie nelegalūs sąvartynai atsiranda įvairiose nuošalesnėse vietose, taip pat pamiškėse, pakelėse. Pagal teisės aktų reikalavimus senus automobilius gali sutvarkyti projekto ?Mes rūšiuojam. Daugiau erdvės kiemuose“ organizatoriai. Senų automobilių savininkai privalo savo automobilius priduoti legaliems tvarkytojams. Asmenys, norintys priduoti savo seną automobilį arba pateikti informaciją apie viešose vietose paliktą nebenaudojamą transporto priemonę, gali kreiptis mob. tel. 8 600 90030 arba elektroniniu paštu atliekos@gia.lt. Daugiau informacijos apie projektą „Mes rūšiuojam. Daugiau erdvės kiemuose“ galima rasti internete http://mesrusiuojam.lt/nuostatai/daugiau-erdves-kiemuose/.

Pasenęs, naudojimui netinkamas, nevažiuojantis automobilis yra laikomas atliekomis ir yra taršos šaltinis: iš jo į dirvožemį gali išbėgti kuro, alyvos likučiai, įvairios rūgštys, išdaužyti automobilio stiklai ne tik užteršia aplinką, bet ir gali sužeisti greta žaidžiančius vaikus. Plastikas, guma ar kitos automobilyje esančios medžiagos, pakliuvę į aplinką, ilgai nesuyra, o netinkamai deginamos dar ir užteršia orą. Gyventojai ir įmonės, dėl įvairių priežasčių kiemuose laikantys nebenaudojamus, nebevažiuojančius automobilius, nusižengia teisės aktų reikalavimams ir gali būti baudžiami už aplinkos taršą. Pasinaudojus „Mes rūšiuojam. Daugiau erdvės kiemuose“ akcijomis, galima atsikratyti nebevažiuojančio automobilio ir išvengti baudų.

Daugiau informacijos: www.mesrusiuojam.lt