Didėjant valstybės turto valdymo centralizavimo apimtims – jo administravimas pinga

0
77

50-euruVyriausybės posėdyje buvo priimtas Finansų ministerijos inicijuotas projektas, kuriuo siūloma Turto bankui perduoti daugiau nei 32 tūkst. kv. m. bendrojo administracinio nekilnojamojo turto (NT), kurį šiuo metu pasitikėjimo teise valdo 23 valstybinės institucijos.

Šio nutarimo tikslas – didinti centralizuotai valdyti perduodamo administracinės paskirties valstybės NT apimtį ir įgyvendinti antrąjį administracinio nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo etapą. Pernai, pirmojo etapo metu, Turto bankas perėmė dvigubai mažiau iki reorganizavimo veikusio, Valstybės turto fondo patikėjimo teise valdyto, bet valstybės institucijoms panaudos teise perduoto turto.

„Centralizavimu siekiama, kad valstybei priklausančias patalpas valdytų vienas valdytojas – Turto bankas, mažėtų valstybei priklausančio administracinio turto valdymo išlaidos ir šio turto panaudos gavėjomis tapusioms valstybės institucijoms nereikėtų rūpintis turto valdymu ir priežiūra. Tuo pačiu institucijos skatinamos ūkiškiau tvarkytis su valdomu turtu ir atsisakyti nereikalingo ar nenaudojamo“, – sakė finansų ministrė Rasa Budbergytė.

Tačiau institucijos privalės atsakingai peržiūrėti ir optimizuoti savo finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei nukreipti juos atlygiui už turto ir valdymo priežiūros paslaugas apmokėti. Finansų ministerijos skaičiavimais, per ateinančius trejus metus, didinant centralizuotai valdyti perduodamo turto apimtis, galima prognozuoti iki 15 proc. valstybės išlaidų mažėjimą lyginant su šiuo metu įstaigų patiriamomis išlaidomis.

Įsigaliojus šiam nutarimui, Turto bankas ir valstybės įstaigos per 3 mėnesius turės pasirašyti turto panaudos bei turto valdymo ir priežiūros paslaugų sutartis bei jose nustatyti šalių teises, pareigas ir paslaugų kokybės reikalavimus.

Finansų ministerija siekia, kad visos valstybei priklausančios administracinės patalpos būtų valdomos centralizuotai, o institucijos iš viso neturėtų laisvo, nuomotino ar nenaudojamo turto. 2017 metais planuojama išplėsti centralizuotai valdomo turto plotą dar 100 tūkst. kvadratinių metrų. Tai mažintų institucijų išlaidas ir leistų užtikrinti efektyvesnį jo valdymą. Be to, šiemet ketinama patvirtinti pastatų naudojimo vertinimo rodiklius ir normatyvus, kurie leis dar griežčiau kontroliuoti valstybės nekilnojamojo turto valdymą bei naudojimąsi juo.

Finansų ministerijos informacija