Gyventojų saugumui užtikrinti – gausios policijos pajėgos

0
62

policija 12-24Siekiant tinkamai užtikrinti viešąją tvarką, žmonių ir eismo saugumą, suaktyvinti teisės pažeidimų prevenciją per šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventinius renginius dirbs gausios policijos pajėgos.
 
Pareigūnai teiks informaciją apie saugius pirotechnikos priemonių naudojimo būdus, apsisaugojimo nuo nusikalstamų veikų, vagysčių iš gyvenamųjų patalpų, transporto priemonių būdus, kitą gyventojams aktualią informaciją.

Bus organizuotas sustiprintos policinės priemonės viešajai tvarkai užtikrinti ir nusikalstamoms veikoms užkardyti, maksimaliai panaudotos policijos įstaigos visų padalinių pareigūnų pajėgos. Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į masinių susibūrimų ir šventinių renginių organizavimo vietas, jose esančius neblaivius, apsvaigusius asmenis, nepilnamečius.

Prie barų, kavinių, visą parą dirbančių prekybos vietų, masinių žmonių susibūrimo vietų bus organizuojamos priemonės, skirtos transporto priemonių vairuotojų blaivumui ar galimam apsvaigimui nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų tikrinti.

Šventinėmis dienomis bus sustiprintas patruliavimas magistraliniuose keliuose.

Pareigūnams talkins policijos rėmėjai, Šaulių sąjungos, kitų visuomeninių organizacijų nariai, bus glaudžiai bendradarbiaujama su renginių organizatoriais ir per renginius dirbančiomis saugos tarnybomis.

Šventinėmis dienomis taip pat bus sustiprinti pareigūnų darbo drausmės kontrolė, teritorinėse policijos įstaigose bus paskirti pareigūnai, atsakingi už apskrities mastu vyksiančių priemonių kontrolę.

Lietuvos policija visiems gyventojams linki saugių ir ramių švenčių!

Policijos departamentas prie VRM