LSAS: esminiai Mokslo ir studijų įstatymo pakitimai numatomi pavasario sesijoje

0
63

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS), informuoja kad šiandien vykusiame neeiliniame LR
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (ŠMKK) posėdyje dėl Mokslo ir studijų laikinojo įstatymo
projekto, nutarta LR Seimui neeilinės sesijos metu teikti šiuo metu būtiniausius įstatymo pakeitimus
dėl Senato (Akademinės tarybos) funkcijų įtvirtinimo bei studentų rotacijos dažnio.

Taip pat nuspręsta, jog Senatui (Akademinei tarybai) yra suteikiamos teisės tvirtinti aukštosios
mokyklos lėšų ir turto valdymo bei naudojimo tvarką, tvirtinti finasines ir veiklos ataskaitas, o studentų
rezultatų peržiūrėjimas turėtų būti ne rečiau kaip vieneri metai, todėl pati aukštoji mokykla turėtų
patikslinti šį laikotarpį, jei studentų studijų sutartis nenumato kitaip.

LSAS pabrėžia, kad tam, jog Įstatymo pataisų koregavimas vyktų atsakingai ir pamatuotai, buvo
priimtas studentų atstovų siūlymas suburti darbo grupę iš suinteresuotų šalių atstovų: LR Seimo,
LR Švietimo ir mokslo ministerijos, aukštųjų mokyklų, studentų atstovų bei konstitucinės teisės
specialistų.

Šioje darbo grupėje bus svarstomi aukštųjų mokyklų valdymo ir finansavimo klausimai bei rotacijos
principai, atsižvelgiant į posėdžio metu pateiktą LSAS siūlymą dėl privalomo gerai besimokančio
studento sąvokos apibrėžimo, kai gerai besimokantis studentas laikomas neturintis akademinių skolų
ir patenkantis į valstybės užsakymo normą pagal savo svertinį vidurkį kitų studentų atžvilgiu.

,,Akcentuojame, jog būtina kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl tikslaus rotacijos laikotarpio
išaiškinimo ir galimybės numatyti tokį laikotarpį, kuris šiuo metu yra nuspręstas pateikti LR Seimo
plenariniam posėdžiui. Tai šiuo metu aktualiausia studentams LR Mokslo ir studijų įstatymo dalis, kuri
turi būti apibrėžta atsakingai bei nepažeidžiant konstitucinės doktrinos.“ – sako LSAS prezidentas
Vilius Morkūnas.

Numatoma, jog suburta darbo grupė dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo pataisų rengimo siūlymus
turėtų pateikti iki kovo pirmos dienos, tuo laikotarpiu rengiant tarpinių rezultatų pristatymus LR Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui bei juos galutinai svarstyti pavasario sesijoje.

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga primena, kad nuo Mokslo ir studijų įstatymo patvirtinimo, LSAS
nuolatos siūlė korekcijas dėl tam tikrų įstatymo aspektų tobulinimo. Vakar, sausio 17 dieną, buvo
pateikti siūlymai dėl šio Įstatymo koregavimo bei įvyko susitikimas su nacionaliniu mastu studentams
atstovaujančiomis kitomis organizacijomis – Vilniaus universiteto studentų atstovybe bei Lietuvos
studentų sąjunga – dėl vieningos pozicijos derinimo.

Išsamią Lietuvos studentų atstovybių sąjungos poziciją dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo nuostatų
koregavimo galima rasti www.lsas.lt puslapyje, skiltyje ,,Dokumentai“.

LSAS informacija.

Kretingos.info