Pernai šalyje ir toliau mažėjo visų amžiaus grupių nedarbas

0
77

statistika-kompiuterisStatistikos departamento duomenimis, 2015 m. nedarbo lygis sudarė 9,1 proc. ir buvo 1,6 procentinio punkto mažesnis nei 2014 m. Ilgalaikio nedarbo lygis pernai sudarė 3,9 proc. ir buvo 0,9 procentinio punkto mažesnis nei 2014 m.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2015 m. sudarė 67,2 proc. ir per metus padidėjo 1,5 procentinio punkto. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2015 m. sudarė 16,3 proc. ir buvo 3 procentiniais punktais mažesnis nei 2014 m. Pernai 15–24 metų amžiaus bedarbių buvo 20,4 tūkst., ir, lyginant su 2014 m., jų skaičius sumažėjo 5 tūkst. arba atitinkamai 19,9 proc.

Bendrai jaunimo užimtumo lygis 2015 m. sudarė 28,3 proc. Per metus jis padidėjo 0,7 procentinio punkto. Nepaisant to, kad 2015 m. 245 tūkst., arba 66,2 proc., 15–24 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, tai yra nedirbo, net 92,3 proc. iš jų mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete, tai yra aktyviai dalyvavo visuomenės gyvenime.

Jaunimo nedarbo mažėjimui įtakos turėjo 2015 metais įsteigti nauji jaunimo darbo centrai, Vyriausybės vykdomos Jaunimo garantijų iniciatyvos veiklos – tokie projektai, kaip „Pasitikėk savimi“, „Jaunimo savanoriška tarnyba“, „Išlik darbo rinkoje“. Taip pat jaunimo informuotumą apie iniciatyvą ženkliai padidino 20 šalies miestų organizuotas renginių turas „Sužinok, kad gali“.

Tikimasi, jog Seimo pavasario sesijoje bus priimtas ir naujasis Darbo kodeksas, kurio tikslas – užtikrinti darbuotojams šiuolaikinius poreikius atitinkančias teises ir garantijas, o kartu skatinti konkurencingą, investicijoms patrauklią darbo rinką ir taip tolia mažinti nedarbą šalyje.

Jau dabar pastebima, kad naujų darbo vietų kūrimąsi lemia investuotojų lūkesčiai dėl lankstesnio Darbo kodekso. Įmonėse kuriasi nauji padaliniai, į kuriuos papildomai priimami darbuotojai. Sodros duomenimis, šalies mastu apdraustųjų skaičius išaugo daugiau nei 17 tūkst. žmonių.

Vyriausybės pastangos dėl darbo jėgos mokestinės naštos mažinimo, mažinant socialinio draudimo įmokas bei socialinio draudimo įmokos lubų įvedimo perspektyva, sudarys dar patrauklesnes galimybes kurti gerai apmokamas darbo vietas, mokėti geresnius atlyginimus dirbantiesiems.

Statistikos departamento informacija