Pinigus bažnyčiai paaukojusia senole rūpintasi tinkamai

0
31

baznyciaSocialinės apsaugos ir darbo ministerija, reaguodama į gautą skundą dėl galimai savavališkai, neteisėtai ir brutaliai spręsto socialinių paslaugų teikimo 95 metų senolei Birutei Staneikaitei, gavo Vilkaviškio rajono savivaldybėje sudarytos komisijos išvadas, konstatuojančias, kad skunde pateikta informacija nepasitvirtino, o atsakingi darbuotojai pažeidimų nepadarė.

Šių metų gegužę ministerija gavo B. Staneikaitės sūnėno našlės Aldonos Stropuvienės skundą dėl galimo savavališko ir neteisėto senolės išvežimo į ligoninę be jos sutikimo ir galimo slapstymo nuo artimųjų. Reaguodama į gautą skundą ir viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, ministerija kreipėsi į Vilkaviškio rajono merą situacijai ištirti. Savivaldybėje buvo sudaryta komisija, kuri nustatė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės Socialinės pagalbos skyriaus darbuotoja ir Pilviškių miestelio seniūnas spręsdami socialinių paslaugų teikimo senolei klausimą įstatymų ir kitų teisės aktų nepažeidė, o skunde pateikta informacija nepasitvirtino.

Komisija tai pat pasiūlė jos surinktą medžiagą perduoti teisėsaugos institucijoms, kad šios pagal kompetenciją aiškintųsi, ar senolei priklausęs žemės sklypas nebuvo galimai neteisėtai užvaldytas ir ar sudaryti sandoriai neprieštarauja įstatymų nuostatoms bei viešajam interesui. Žemės sklypą iš senolės pirko sūnėno našlė A. Stropuvienė, o už sandorį gauti pinigai senolės buvo paaukoti bažnyčiai.

Vitalija Kolisova
Vyr. specialistė
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija