Tauragėje keičiasi vandens ir šildymo kainos

0
52

radiatoriusVadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-397 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei Tauragės šilumos tinklams”, VKEKK 2012 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. O3-351 “Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB Tauragės šilumos tinklams”, VKEKK 2012 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. O3-393 “Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo” ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. 1-567 “Dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo UAB Tauragės šilumos tinklams”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainą nuo 2013 m. rugsėjo 1 dienos (be PVM):

 

 

1.

šilumos gamybos kaina:

13,61

ct už kWh

2.

šilumos perdavimo kaina:

5,29

ct už kWh

3.

šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:

 

 

3.1.

vienanarė

18,90

ct už kWh

3.2.

dvinarė:

 

 

3.2.1.

pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią)

51,83

Lt už kW per mėn.

3.2.2.

kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį)

11,80

ct už kWh

4.

patirtos papildomos išlaidos, susidariusios dėl kuro faktinių kainų skirtumo, paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui.

0,03

 

5.

šilumos pardavimo vartotojams kaina:

 

 

5.1.

vartotojams

13,44

Lt per mėn.

5.2.

daugiabučių namų gyventojams

0,31

ct už kWh

6.

karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis)

18,13

Lt už kub.m.

7.

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

3,23

Lt butui per mėn.

 

Suminė vienanarė šilumos kaina gyventojams mažėja 2,1 proc. nuo 19,66 iki 19,24 ct/kWh (su 9% PVM – 20,97 ct/kWh). Karšto vandens kaina mažėja 1,2 proc. nuo 18,35 iki 18,13 Lt/m3 (su 9% PVM – 19,76 Lt/m3).

UAB Tauragės šilumos tinklų direktorius V. Karbauskis  

Tauragės.info

 

UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI INFORMUOJA

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-397 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei Tauragės šilumos tinklams”, VKEKK 2012 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. O3-351 “Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB Tauragės šilumos tinklams”, VKEKK 2012 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. O3-393 “Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo” ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. 1-567 “Dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo UAB Tauragės šilumos tinklams”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainą nuo 2013 m. rugsėjo 1 dienos (be PVM):

1.

šilumos gamybos kaina:

13,61

ct už kWh

2.

šilumos perdavimo kaina:

5,29

ct už kWh

3.

šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:

   

3.1.

vienanarė

18,90

ct už kWh

3.2.

dvinarė:

   

3.2.1.

pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią)

51,83

Lt už kW per mėn.

3.2.2.

kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį)

11,80

ct už kWh

4.

patirtos papildomos išlaidos, susidariusios dėl kuro faktinių kainų skirtumo, paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui.

0,03

 

5.

šilumos pardavimo vartotojams kaina:

   

5.1.

vartotojams

13,44

Lt per mėn.

5.2.

daugiabučių namų gyventojams

0,31

ct už kWh

6.

karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis)

18,13

Lt už kub.m.

7.

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

3,23

Lt butui per mėn.

Suminė vienanarė šilumos kaina gyventojams mažėja 2,1 proc. nuo 19,66 iki 19,24 ct/kWh (su 9% PVM – 20,97 ct/kWh). Karšto vandens kaina mažėja 1,2 proc. nuo 18,35 iki 18,13 Lt/m3 (su 9% PVM – 19,76 Lt/m3).

  UAB Tauragės šilumos tinklų direktorius                                                                                         V. Karbauskis