Užregistruoti dujinį ginklą bus galima bet kurioje apskrityje, kai kuriose apskrityse pareigūnai dirbs vakarais ir šeštadieniais

0
65

ginklaiSiekiant sudaryti kuo geresnes sąlygas gyventojams, iki 2013 metų pabaigos policijos licencijavimo padaliniai, kuriuose susidarys didelės eilės, ilgina darbo laiką, pareigūnai dirbs šeštadieniais. Be to, nuo 2013 m. lapkričio 25 d. dujinius ginklus bus galima užsiregistruoti bet kurioje apskrityje.

Pastaruoju metu policija gauna vis daugiau nusiskundimų iš gyventojų dėl susidarančių eilių, norint pateikti prašymus dėl neterminuotų leidimų laikyti (nešiotis) ginklus, leidimų laikyti (nešiotis) ginklus, apsaugos darbuotojų pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimo ar pratęsimo.

Pagal Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatas, asmenys, turintys dujinius pistoletus (revolverius), senovinius ginklus bei jų kopijas, taip pat nedidelės galios (2,5 J – 7,5 J) šaunamuosius ginklus, kuriuos įgijo iki 2011 m. kovo 1 d., privalo juos iki 2014 m. sausio 1 d. užregistruoti teritorinėje policijos įstaigoje bei gauti neterminuotą leidimą įsigyti laikyti (nešiotis) ginklus. Besibaigiant šiam terminui kyla problemų dėl asmenų eilių teritorinėse policijos įstaigose, kadangi žmonių, pageidaujančių užregistruoti ginklus, srautai padidėjo. Tikėtina, kad metų pabaigoje žmonių srautai teritorinių policijos įstaigų licencijavimo padaliniuose gali dar padidėti.
        
Siekiant išspręsti susidariusias problemas, Policijos departamentas 2013 m. lapkričio – gruodžio mėn. pasiūlė teritorinių policijos įstaigų licencijavimo padaliniams darbą organizuoti ir ne darbo valandomis (iki 19 val.), taip pat ne darbo dienomis (šeštadieniais).
        
Nuo 2013 m. lapkričio 25 d. teritorinės policijos įstaigos įpareigotos priimti visus gyventojus nepriklausomai nuo asmens deklaruotos ar gyvenamosios vietos. Todėl asmenys dėl paminėtų ginklų užregistravimo gali kreiptis į bet kurį apskrities vyriausiojo policijos komisariato licencijavimo padalinį.
        
Pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojo Renato Požėlos, teritorinės policijos įstaigos privalo sudaryti kuo geresnes sąlygas pateikti prašymus visiems gyventojams, kurie kreipiasi dėl dujinių ir nedidelės galios pistoletų (revolverių), taip pat senovinių ginklų, užregistravimo.        
        
Policija primena, kad dėl kitų administracinių paslaugų (leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo ar perregistravimo, apsaugos darbuotojo pažymėjimo, neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, leidimų laikyti pirotechnikos priemones ir kt.) fiziniai ir juridiniai asmenys gali pateikti prašymus elektroniniu būdu per policijos elektroninių paslaugų portalą www.epolicija.lt. Taip gyventojai išvengtų nereikalingų (formalių) vizitų ir taupytų savo laiką, praneša Policijos departamentas.

Tauragės.info